S-styrda Nyköping sviker flickor och kvinnor

Nyköpings kommun har arrangerat könssegregerade möten. Det är ett grovt feltramp av det socialdemokratiska styret. Tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet bidrar man till att cementera en mycket negativ utveckling.

Vi har byggt en jämställdhet i Sverige som för oss moderater är helt självklar att hålla i. Könssegregering hör inte hemma i vår kommun eller någon annanstans. Det är ofrihet som måste motarbetas. Människor som flyttar till Sverige ska kunna ta friheten för given, inte fastna i en struktur enskilda grupperingar skapar som inte alls ligger i linje med vår syn på jämställdhet. Att gå med på könssegregering som norm är att svika flickor och kvinnor som tvingas in i en kultur som inte ger dom samma förutsättningar som män. Det är att gå med på regler som en liten grupp sätter upp och som drabbar den majoritet av Brandkärrsbor som inte alls vill ha detta.

Det finns många frågetecken kring kommunens planer på ett ”allaktivitetshus” i Brandkärr. Men det faktum att man inte ens i samtal på idéstadiet lyckas bjuda in män och kvinnor till samma möten bör väcka en del frågor kring vilka som kommer ha möjlighet att vistas i lokalen sedan, och hur jämställda de aktiviteterna kommer bli?

Kommunen kan inte outsourca integrationsarbetet. En dyr konsult är inte lösningen här. I stället krävs dialog mellan kommun/politiker och människorna som bor här.

Segregationen är allvarlig och svårlöst. Det finns ingen quick fix utan handlar om långsiktigt strategiskt arbete för att människor ska bli en del av vårt samhälle. Då gäller arbetslinjen för att få människor ur bidragsberoende och i jobb, att ställa krav på människors vilja att integrera sig. Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för barn att gå ur grundskolan med goda kunskaper och möjligheter att ta sig vidare in på högre utbildning och arbetsmarknad.

Det handlar om att upprätthålla lag och ordning.

Och viktigast av allt: det handlar om att aldrig någonsin vika en tum från vår syn på att män och kvinnor, flickor och pojkar är jämställda och kan umgås tillsammans på lika villkor. Det är oroande och allvarligt att S, C och MP vacklar här.

Nyköping behöver en politisk ledning med mod att stå för jämställdheten.

Anna af Sillén (M), oppositionsråd Nyköping
Klara Olander (M), andre vice ordf kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem