Så jobbar vi för att stötta Nyköpings företagare

Att Nyköpingsföretagen överlever den kris som Covid-19 medför är oerhört viktigt. Det är genom företagen vi finansierar vår gemensamma välfärd – vår skola, vård och omsorg.

Vi moderater är en konstruktiv kraft i det intensiva arbete som nu pågår här i Nyköping och jobbar efter bästa förmåga för att bidra med lösningar på de problem som uppstår. En viktig del för oss är företagarfrågorna. Näringslivet, och framför allt alla småföretagare, drabbas hårt av de restriktioner som smittbekäpmningen medfört. Vi behöver vidta alla åtgärder vi kan för att stötta företagen och därmed rädda jobben. Det är företagen som skapar de jobb som finansierar vår gemensamma välfärd – skolan, vården och omsorgen. Att rädda företagen handlar alltså om att rädda oss alla och hålla Nyköping på fötter.

Vi lämnade tidigt (20 mars) in ett paket med förslag för att stötta våra lokala företagare här i Nyköping. En del av åtgärderna finns också med i de paket som Nyköpings styre beslutat genomföra. Andra kommer vi fortsätta driva för att få igenom. De mest avgörande insatserna för att rädda företagen måste genomföras av staten, och det är helt avgörande att regeringen är modig nog att våga vidta de kraftfulla åtgärder som krävs. Men de insatserna som kan göras på kommunal nivå är också väldigt viktiga – det handlar om att förenkla för företagen, minska de kostnader man kan och bidra till att skapa möjligheter för företag att överleva.

Det är via företagen och de jobb som skapas där som vi finansierar vår välfärd. Att stötta företagen handlar alltså om att stötta oss alla. Det är viktigt för att förstå det här sambandet.

Är du företagare i Nyköping – hör gärna av dig och dela med dig av dina tankar på hur vi kan stötta näringslivet. Dels nu, men också framöver för att kicka igång Nyköping efter pandemin.

Anna af Sillén: Oppositionsråd, ordförande Moderata Företagarrådet
Telefon mobil: +46(0)72-733 04 03
E-post: anna.afsillen@moderaterna.se

Ahmad Eid: Ordförande Moderaternas Företagarråd i Nyköping
Telefon mobil: +46(0)73 290 00 30
E-post: ahmad.eid@nykoping.se

Ahmad Eid Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem