Skolan är ett prioriterat område för Moderaterna

Skolan är ett prioriterat område för Moderaterna och i vår budget för 2021 säkrar vi att kommunens skolverksamhet får tillräckliga resurser. Vi gör en extra satsning på elevhälsa för att tidigt kunna motverka psykisk ohälsa, vi satsar också på lärarassistenter för att avlasta lärarna och få fler vuxna i skolan. Likaså satsar vi på kameror för att stärka trygghet och ordning och reda.

Jan Bonnier (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem