Vem är Anki Hartmann?

Vem är Anki Hartmann 1:à vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden?

Jag är 67 år, gift med Christer och bor i centrala Nyköping vid kanten av Nyköpingsån. Under mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom affärsutveckling. Med utgångspunkt från Nyköping och med ett arbetsfält som inneburit många resor både inom och utanför Sveriges gränser, har genom åren gett mig erfarenheter i olika arbetskulturer inom den internationella företagsvärlden. Som person är jag intresserad och nyfiken och har aldrig varit rädd för att anta nya utmaningar. Erfarenheter och egenskaper som jag har stor nytta av när jag nu tagit steget att bli aktiv inom politiken.

Anki Hartmann (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem