Vi måste lyssna på företagen – det räddar jobb

Coronakrisen slår hårt mot hela vårt samhälle. Smittbekämpningen har inneburit en tvärnit för ekonomin. Det gäller såväl i världen, som i Sverige och här i Nyköping. Moderaterna kraftsamlar nu för att rädda jobben och ta Sverige ur krisen. Ett led i arbetet är att stärka dialogen med våra företagare.

Vårt arbete för att stötta företagen sker på alla politiska nivåer. I EU har vi medverkat till ökade möjligheter för medlemsstaterna att stötta sina företag ekonomiskt. Att förhindra flaskhalsar vid gränserna för de varor som transporteras är en av många andra åtgärder som vidtagits.

Moderaterna har också agerat konstruktivt och kraftfullt i vår oppositionsroll i den nationella politiken. Vi har lagt konkreta förslag som regeringen hörsammat. Några exempel är direkta stöd till företag, slopade arbetsgivaravgifter, hyresstöd och utökade lånemöjligheter.

Utöver kraftfulla stödpaket från nationell nivå behövs snabbfotade kommunledningar som underlättar för företagen. I Nyköping jobbar vi konstruktivt för att bidra till bra åtgärder i krisen. Vi har lagt ett omfattande paket med förslag för att stötta våra lokala företagare. Flera av dessa har S, MP, C-styret genomfört, vilket är bra. Men fler, snabba, åtgärder bör till. Exempelvis gymnasieluncher via de lokala restaurangerna, fri parkering via p-skiva och att hyra in företagares anställda för att täcka vakanser inom kommunala verksamheter är några sätt att hjälpa i krisen.

Sveriges småföretagare står för merparten av skatteintäkterna i huvuddelen av landets kommuner. Majoriteten av alla jobb i Sverige skapas av just små och medelstora företag. Samtidigt är det nu dessa som drabbas hårdast av krisen. Att stötta dagens företag är att rädda morgondagens jobb. Det här angår oss alla.

Nyckeln ligger i samtal med våra företagare. Det handlar om att förstå företagarens vardag  och vad som behövs för att de ska klara sig genom krisen. Men också om att hitta samarbetsmöjligheter – vad kan politiken göra för att företag ska kunna ställa om sin produktion och hjälpa till i bekämpningen av viruset?

Mot bakgrund av detta kommer Moderaternas företagarråd, som arbetar för att stärka det lokala näringslivet, under kommande veckor genomföra ett stort antal samtal med företagare, i Nyköping och hela Sverige. 

Målet är att forma politiska åtgärder som så träffsäkert och effektivt som möjligt stöttar olika företag, branscher och orter. Det gäller i första hand akuta åtgärder för att företag ska överleva, i andra hand om att dra lärdom och stärka förutsättningarna för framtiden. Tillsammans tar vi Nyköping och Sverige genom den här krisen.

Lars Hjälmered, näringspolitisk talesperson (M),
Jörgen Warborn, europaparlamentariker (M),
Anna af Sillén, ordförande moderata företagarrådet,
Ahmad Eid, Moderata Företagarrådet i Nyköping

Anna af Sillén Ahmad Eid (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem