VIKTIGT BESLUT FÖR NYKÖPING, VÅR REGION OCH FÖR SVENSKT FLYG

Nyköpings kommunstyrelse tog idag beslut om att stötta Skavsta flygplats. Med ett borgensåtagande med full säkerhet i mark har kommunen både stöttat flygplatsen i tuffa pandemitider och varit varsamma med Nyköpingsbornas pengar. Kommunen har kort sagt tagit det ansvar som regeringen vägrar göra.

Skavsta är Sveriges tredje största flygplats som har potential att avlasta Arlanda nu och i framtiden. Att ta ner plan söder om Stockholm är dessutom mer miljövänligt. Flyget utvecklas snabbt och det är viktigt att värna den infrastruktur vi har för att framtidens mer miljövänliga flyg ska fungera.

Moderaterna tror på att utveckla flyget till ett mer miljövänligt resande och att svenskt flyg är viktigt för Sveriges konkurrenskraft.

Den röd-gröna regeringens flygpolitik har präglats av Miljöpartiets tillväxtfientliga resonemang och brist på ansvarstagande för svenskt flyg.

– Under pandemins kris lämpades ansvaret för de regionala flygplatserna över på kommunerna. Och i den situationen har nu Nyköpings kommun gjort sitt bästa för att ta det ansvar för flyget som regeringen inte gör, säger Anna af Sillén, moderat oppositionsråd i Nyköping.

Beslutet på dagens kommunstyrelse är att föreslå kommunfullmäktige att den 11 maj fatta beslutet om borgensåtagande.

Nyköpingsmoderaterna jobbar för att alltid vara en konstruktiv kraft för att vår kommun ska utvecklas och må bra.

Anna af Sillén (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem