Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Nyköping

AKUT LÄGE FÖR FÖRETAGEN I NYKÖPING OCH I SVERIGE

Submitted byorwin ontis, 2020-03-24 - 11:04

Kampen mot Covid 19-smittan har fått förödande konsekvenser för ekonomin och
företagen. Varslen ökar och snart kommer konkurser. Situationen är ohållbar och
regeringen måste agera omgående menar Nyköpingsmoderaternas Anna af Sillén och
Ahmad Eid. 

Under måndagen presenterade Nyköpings kommun ett antal åtgärder för att stötta det
lokala näringslivet. Det är mycket bra. Nyköpingsmoderaterna har bidragit med olika förslag
och till att hitta lösningar lokalt. Vi har som inriktning att vara en konstruktiv kraft och stötta

MKDL drev igenom bättre lösning för Vattenkraften

Submitted byorwin onons, 2020-02-12 - 13:18

På gårdagens kommunfullmäktige fick Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna igenom en återremittering av ärendet gällande Vattenkraftbolagets framtid med krav på en bredare utredning för att hitta den bästa lösningen för Nyköping.

Vår hållning har hela tiden (bolaget bildades 2013) varit att Vattenkraftbolaget är en orimligt kostsam affär för Nyköpingsborna och att elförsäljning är en verksamhet kommunen inte ska ägna sig åt.

Jätteskolpolitiken fortsätter i Nyköping

Submitted byorwin ontors, 2020-01-23 - 13:14

På måndagens Kommunstyrelsemöte kommer S, C och MP att fortsätta den tidigare inriktningen för skolpolitiken i Nyköping då beslut om ytterligare en jätteskola ska tas. Det är beslut om ny skola i Oppeby med plats för upp till 700 elever som ligger på bordet.

Inriktningen under den tidigare mandatperioden var från det dåvarande styret S, V och MP att bygga jätteskolor centralt. Den politiken har fortsatt i sin helhet den här mandatperioden, men nu med Centerpartiet som ingående part i styret istället för V.

Anna af Sillén ny ordförande för Moderaternas nationella Företagarråd

Submitted byor987bwin ontors, 2019-12-19 - 21:08

Bättre förutsättningar för svenska företagare är ett viktigt mål för Moderaterna och när ny styrelse för partiets nationella Företagarråd har valts är det med ett tydligt uppdrag att stärka företagarpolitiken på den lokala nivån. Anna af Sillén, Nyköping, är nyvald ordförande och ska leda uppdraget med att arbeta fram ett kommun- och regionalpolitiskt företagarprogram för Moderaterna.

2016 blev Nyköping pilotkommun i Moderaternas satsning på att starta företagarråd i kommunerna runt om i Sverige.

DET EKONOMISKA LÄGET KRÄVER ÅTGÄRDER

Submitted byor987bwin onons, 2019-12-18 - 11:23

Nyköpings kommuns ekonomi har allvarliga problem och åtgärder behöver vidtas för att komma till rätta med underskott och kostnadsrullningar. M, KD och L föreslår nu en ändringsbudget för att skapa förutsättningar att räta upp ekonomin under 2020.

Vi ser behovet att vidta konkreta åtgärder direkt kopplade till det svaga ekonomiska resultatet för 2018 och det stora underskott som prognosticeras för 2019. Men trots det allvarliga ekonomiska läget lade inte S, MP och C fram några åtgärder för att stärka ekonomin på gårdagens kommunstyrelse, trots att detta var det sista för året.

S, C och MP sparar på de mest utsatta

Submitted byorwin ontors, 2019-11-28 - 18:25

Nyköpings kommuns ekonomi är svag och S-styrets oförmåga att prioritera börjar få allt mer kännbara konsekvenser. De politiska felstegen blir nu tydliga inom vård- och omsorgen och de som drabbas är människor med psykisk ohälsa. Moderaterna menar att beslutet att skära ned på stödet till Fontänhuset är fel.

Den socialdemokratiska ledningen kommer nu besluta att Fontänhuset i Nyköpings kommun ska få en kraftigt sänkt ersättning med flera hundratusen kronor med start redan 2020. Beslutet kommer att fattas vid nästa möte med vård- och omsorgsnämnden 5/12.

Ett orimligt resultat för Nyköping – vi kan bättre!

Submitted byor987bwin ontis, 2019-09-24 - 15:21

Nyköpings kommun tappar för sjätte året i rad i svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet och den här gången är det ett rejält ras. Plats 191 betyder 38 steg bakåt jämfört med förra gången och Nyköping är nu näst sämst i Södermanland. Ett helt orimligt resultat sett till Nyköpings geografiska läge och goda infrastrukturella förutsättningar.

Det är fortsatt myndighetsutövningen, dvs hur kommunen tillämpar lagar och regler när det gäller service till företagen, som drar ned betyget för Nyköping i Svenskt Näringslivs ranking.

Så vill vi stärka företagandet i Nyköping

Submitted byor987bwin ontis, 2019-07-02 - 11:56

Bättre förutsättningar för Nyköpings företagare är ett viktigt mål för moderaterna under kommande mandatperiod. Det betyder ett intensifierat arbete för att stärka vår företagspolitik och jobba fram de förslag som också förbättrar vår kommuns service till företagarna. Idag presenterade Nyköpingsmoderaterna tre områden som behöver stärkas och arbetet med företagarrådet.

2016 blev Nyköping pilotkommun i Moderaternas satsning på att starta företagarråd i kommunerna runt om i Sverige.

Eskilstuna och Nyköping bör gå före i arbetet mot hedersförtryck och utreda förutsättningarna för slöjförbud i för- och grundskola

Submitted byorwin ontors, 2019-03-21 - 11:20

Flickor och kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Ett förtryck som ökar i Sverige idag. Eskilstuna och Nyköping bör gemensamt utreda förutsättningarna för kommunerna att införa ett förbud mot slöja på barn i för- och grundskola, menar moderaternas Jari Puustinen och Anna af Sillén.

Hedersförtrycket är ett allvarligt, och växande hot mot jämställdhet och det krävs politiskt mod och handlingskraft för att motarbeta det.

Felaktiga prioriteringar och ett otydligt ledarskap har försvagat Nyköpings ekonomi

Submitted byorwin onons, 2019-03-20 - 13:21

Under socialdemokratisk ledning har den kommunala verksamheten varit alltför spretig. Den politiska ledningen har inte haft viljan eller förmågan att prioritera skattepengarna tillräckligt noga och resultatet av det är en alltför svag ekonomi.

Istället för att fokusera på att stärka ekonomin och kvaliteten inom kärnverksamheterna skola och omsorg har man ägnat såväl personella resurser som skattepengar åt annat.