Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Nyköping

S, C och MP sparar på de mest utsatta

Inlagt av orwin tors, 2019-11-28 - 18:25

Nyköpings kommuns ekonomi är svag och S-styrets oförmåga att prioritera börjar få allt mer kännbara konsekvenser. De politiska felstegen blir nu tydliga inom vård- och omsorgen och de som drabbas är människor med psykisk ohälsa. Moderaterna menar att beslutet att skära ned på stödet till Fontänhuset är fel.

Den socialdemokratiska ledningen kommer nu besluta att Fontänhuset i Nyköpings kommun ska få en kraftigt sänkt ersättning med flera hundratusen kronor med start redan 2020. Beslutet kommer att fattas vid nästa möte med vård- och omsorgsnämnden 5/12.

Ett orimligt resultat för Nyköping – vi kan bättre!

Inlagt av or987bwin tis, 2019-09-24 - 15:21

Nyköpings kommun tappar för sjätte året i rad i svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet och den här gången är det ett rejält ras. Plats 191 betyder 38 steg bakåt jämfört med förra gången och Nyköping är nu näst sämst i Södermanland. Ett helt orimligt resultat sett till Nyköpings geografiska läge och goda infrastrukturella förutsättningar.

Det är fortsatt myndighetsutövningen, dvs hur kommunen tillämpar lagar och regler när det gäller service till företagen, som drar ned betyget för Nyköping i Svenskt Näringslivs ranking.

Så vill vi stärka företagandet i Nyköping

Inlagt av or987bwin tis, 2019-07-02 - 11:56

Bättre förutsättningar för Nyköpings företagare är ett viktigt mål för moderaterna under kommande mandatperiod. Det betyder ett intensifierat arbete för att stärka vår företagspolitik och jobba fram de förslag som också förbättrar vår kommuns service till företagarna. Idag presenterade Nyköpingsmoderaterna tre områden som behöver stärkas och arbetet med företagarrådet.

2016 blev Nyköping pilotkommun i Moderaternas satsning på att starta företagarråd i kommunerna runt om i Sverige.

Eskilstuna och Nyköping bör gå före i arbetet mot hedersförtryck och utreda förutsättningarna för slöjförbud i för- och grundskola

Inlagt av orwin tors, 2019-03-21 - 11:20

Flickor och kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Ett förtryck som ökar i Sverige idag. Eskilstuna och Nyköping bör gemensamt utreda förutsättningarna för kommunerna att införa ett förbud mot slöja på barn i för- och grundskola, menar moderaternas Jari Puustinen och Anna af Sillén.

Hedersförtrycket är ett allvarligt, och växande hot mot jämställdhet och det krävs politiskt mod och handlingskraft för att motarbeta det.

Felaktiga prioriteringar och ett otydligt ledarskap har försvagat Nyköpings ekonomi

Inlagt av orwin ons, 2019-03-20 - 13:21

Under socialdemokratisk ledning har den kommunala verksamheten varit alltför spretig. Den politiska ledningen har inte haft viljan eller förmågan att prioritera skattepengarna tillräckligt noga och resultatet av det är en alltför svag ekonomi.

Istället för att fokusera på att stärka ekonomin och kvaliteten inom kärnverksamheterna skola och omsorg har man ägnat såväl personella resurser som skattepengar åt annat.

Så vill vi stärka hemtjänsten i nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-11-10 - 15:03

Situationen för hemtjänsten i Nyköping är ohållbar, och det gäller såväl den kommunala som den företagsdrivna hemtjänsten. M, KD och L föreslår nu fyra konkreta åtgärder för att stärka hemtjänsten.

Vår utgångspunkt är att våra äldre har en självklar rätt att påverka sin vardag genom att göra egna val. En förutsättning för att kunna välja sin egen hemtjänst är att det finns alternativ och det förutsätter fler utförare än kommunen. En förutsättning för detta är i sin tur att det är möjligt att driva hemtjänstföretag i Nyköping.

Vi fortsätter driva den politik som vi anser är bra för Nyköping

Inlagt av orwin lör, 2018-10-20 - 11:14

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fortsätter enligt plan med att
skriva fram en budget för Nyköping. 

Igår kom beskedet att Centerpartiet avstår från att skriva fram en Alliansbudget och
inte är beredda att med Alliansen styra Nyköping i minoritet. Vi beklagar det beskedet
och vill samtidigt bekräfta att för våra partiers del så fortsätter arbetet enligt plan. Vi
kommer att färdigställa den budget för Nyköping som vi nu arbetar med. 
Det är vår fasta övertygelse att Allianspolitik är bra för Nyköping. Efter åtta år med ett

M: Så vill vi utveckla Tystberga

Inlagt av orwin lör, 2018-08-18 - 00:21

Idag levererade Nyköpingsmoderaterna klart besked i ännu en skolfråga: Det ska byggas en ny förskola i Tystberga.
Partiet presenterade också ytterligare två satsningar för att främja Tystbergas utveckling.

Vi ser en stor potential i Tystberga. Belägen i kommunens norra delar är det en attraktiv plats för människor som vill bo på landet och samtidigt ofta arbeta på annan ort. Men för att Tystberga ska växa, och för att vardagspusslet ska fungera för de som bor i Tystberga idag, krävs ett antal insatser där satsning på skola och barnomsorg är den viktigaste.