Nyköpingsmoderaternas nya Ordförande och Vice Ordförande i Nämnderna

Igår på årets sista Kommunfullmäktige valde vi nya politiska företrädare i nämnderna och utskotten för mandatperioden 2023-2026. Till samtliga nämnder valdes även ordförande och vice ordförande som tillträder i januari 2023. Vi vill rikta ett stort Grattis till våra Moderata företrädare som fått Kommunfullmäktiges förtroende.

Kommunfullmäktige utsåg

Tommy Jonsson till Ordförande i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Anniola Nilsson till Ordförande i Socialnämnden

Johan Wachtmeister till Ordförande i Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Anki Hartmann till Vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

Fredrik Dahlin till Vice ordförande i Vård- och Omsorgsnämnden

Fredrik Sjöberg till Vice ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden

Tommy Jonsson Anniola Nilsson Johan Wachtmeister Anki Hartmann Fredrik Dahlin Fredrik Sjöberg (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem