Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Nyköping

Stärk HBTQ-kompetensen i Nyköpings kommun

Inlagt av orwin ons, 2018-02-07 - 01:12

Moderaterna vill se en tydligare politisk förankring vad det gäller HBTQ-personers livsvillkor i Nyköpings kommun. Vi anser att det är viktigt att tydliggöra avsikten i ett arbete för förbättrad folkhälsa och emot diskriminering. Därför föreslår vi att kommunen tar fram en handlingsplan för hur kompetensen kring HBTQ-frågor kan stärkas inom Nyköpings kommun

M: Vi vill öka arbetsron i klassrummen och underlätta vardagen med digitala lösningar

Inlagt av orwin lör, 2017-09-02 - 22:40


I samband med skolstarten lägger nu Nyköpingsmoderaterna två förslag som ska stärka skolan i Nyköping.
Utred möjligheten att införa ordningsomdömen i grundskolan och investera i videolänksutrustning för Nyköpings skolor, det är de två förslag som Nyköpingsmoderaterna nu presenterar.

Nyköping ska bli Sveriges bästa barnidrottskommun –och tryggaste!

Inlagt av orwin mån, 2017-06-12 - 16:46

Nu sätter Nyköpingsmoderaterna målet att Nyköping ska bli Sveriges bästa barnidrottskommun. Ett första självklart steg på den resan är att säkra att barn är trygga i sitt idrottande, därför föreslår vi att kommunens föreningar ansluter sig till ”Idrottsbrevet” – ett arbete mot sexuella övergrepp på barn som initierats av Patrik Sjöberg.

Peder Wachtmeister blir ny representant för Moderaterna i Nyköpings koncernstyrelse

Inlagt av orwin lör, 2017-04-08 - 17:19

Det behövs en tydligare rågång mellan den politiska sfären och bolagssfären, det konstaterar Nya Moderaterna i Nyköping dryga året efter att kommunen bildade koncernbolag. För att med full kraft kunna fokusera på politiken väljer nu Anna af Sillén att lämna platsen i koncernstyrelsen och ersätts av Peder Wachtmeister.

Nyköping behöver en plan för arbete mot hedersförtryck och hedersrelaterat våld

Inlagt av orwin tors, 2017-04-06 - 17:24

Ett flertal studier har gjorts för att mäta förekomsten av hedersförtryck och hedersrelaterat våld i Sverige. En exakt bild är svår att få fram men tydligt är att den här typen av brott ökar och att mörkertalet är stort. Det är också tydligt att hedersförtrycket breder ut sig i segregerade områden och kryper allt längre ner i åldrarna.

Oroande skolförslag i Nyköping

Inlagt av orwin lör, 2017-03-18 - 17:29

På kommunstyrelsen på måndag avser Nyköpings politiska majoritet (S, V, MP) fatta beslut om en ny organisation inom skolan. Förslaget innebär att nya skolenheter bildas som i sin turöppnar för sammanslagning av flera av kommunens grundskolor i årskurs F-6, utan att politiska beslut fattas. Vi ser flera allvarliga problem med förslaget och avser yrka avslag.