Pressmeddelanden

Pressmeddelanden Nyköping

Så vill vi stärka hemtjänsten i nyköping

Submitted byorwin onlör, 2018-11-10 - 15:03

Situationen för hemtjänsten i Nyköping är ohållbar, och det gäller såväl den kommunala som den företagsdrivna hemtjänsten. M, KD och L föreslår nu fyra konkreta åtgärder för att stärka hemtjänsten.

Vår utgångspunkt är att våra äldre har en självklar rätt att påverka sin vardag genom att göra egna val. En förutsättning för att kunna välja sin egen hemtjänst är att det finns alternativ och det förutsätter fler utförare än kommunen. En förutsättning för detta är i sin tur att det är möjligt att driva hemtjänstföretag i Nyköping.

Vi fortsätter driva den politik som vi anser är bra för Nyköping

Submitted byorwin onlör, 2018-10-20 - 11:14

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna fortsätter enligt plan med att
skriva fram en budget för Nyköping. 

Igår kom beskedet att Centerpartiet avstår från att skriva fram en Alliansbudget och
inte är beredda att med Alliansen styra Nyköping i minoritet. Vi beklagar det beskedet
och vill samtidigt bekräfta att för våra partiers del så fortsätter arbetet enligt plan. Vi
kommer att färdigställa den budget för Nyköping som vi nu arbetar med. 
Det är vår fasta övertygelse att Allianspolitik är bra för Nyköping. Efter åtta år med ett

M: Så vill vi utveckla Tystberga

Submitted byorwin onlör, 2018-08-18 - 00:21

Idag levererade Nyköpingsmoderaterna klart besked i ännu en skolfråga: Det ska byggas en ny förskola i Tystberga.
Partiet presenterade också ytterligare två satsningar för att främja Tystbergas utveckling.

Vi ser en stor potential i Tystberga. Belägen i kommunens norra delar är det en attraktiv plats för människor som vill bo på landet och samtidigt ofta arbeta på annan ort. Men för att Tystberga ska växa, och för att vardagspusslet ska fungera för de som bor i Tystberga idag, krävs ett antal insatser där satsning på skola och barnomsorg är den viktigaste.

Varför dröjer rödgrönt besked om lokal ceremoni på veterandagen?

Submitted byorwin ontis, 2018-05-29 - 00:04


För ett år sedan föreslog Nyköpingsmoderaterna att Nyköpings kommun bör införa en lokal ceremoni för att hedra våra veteraner. Nu har ett år gått men besked från S, V och MP lyser med sin frånvaro – liksom ceremonin.

I samband med att riksdagen i maj förra året beslutade att göra Veterandagen den 29 maj till nationell flaggdag, föreslog Nyköpingsmoderaterna Anna af Sillén och Erik Bengtzboe att Nyköpings kommun skulle inrätta en lokal ceremoni för att hedra våra veteraner.

Vidta omedelbara åtgärder för att stärka säkerheten på skolan i Nyköping

Submitted byorwin onfre, 2018-03-23 - 22:39


Nyköpings högstadium har under en längre tid haft ett stort antal incidenter kopplade till säkerhet och åtgärder behöver vidtas för att bryta det negativa mönstret och skapa lugn och ro på skolan.  Nyköpingsmoderaterna föreslår nu fyra åtgärder för att stärka tryggheten på Nyköpings högstadium.

Det är dags att sluta fingra på marginalerna och våga ta krafttag för en fungerande bostadsmarknad

Submitted byorwin onfre, 2018-03-16 - 16:00

Moderaterna vill se radikala grepp för att komma till rätta med en bostadsmarknad som inte fungerar, och då krävs kraftfulla reformer på nationell nivå. Men mycket kan göras redan idag, på lokal nivå. I samband med att Mats Green besöker Bomässan presenterar Nyköpingsmoderaterna fyra förslag för att förenkla för byggandet i Nyköping.