Årets sista sammanträde med Kompetens & Arbetsmarknadsnämnden

Under måndagen genomförde KAN, kompetens och arbetsmarknadsnämnden sammanträde och beslutade budget och överenskommelse för 2024!

✅️ Och vilken budget! Sammanfattningsvis genomför nämnden extra satsningar på hela 10 Miljoner kr på utbildningar som leder till jobb för unga personer som är långtidsarbetslösa samt även utbildningssatsningar för språksvaga personer.

Alla som kan jobba ska jobba och nämndens budget är fokuserad till det uppdraget!

❌️Näringslivet och Offentlig sektor har stor och kritisk kompetensbrist, samtidigt som samhället har en hög långtidsarbetslöshet. Genom utbildning inom bristyrken skapas kompetens hos den arbetslöse och därmed sänks arbetslöshet när kompetens skapas

⭐ Med detta görs Nyköping ännu bättre! Genom jobb och Utbildning skapas inkludering, integration och en starkare och mer välmående individ.

Johan Wachtmeister Anki Hartmann Jessica Johnsson Yvonne Rigbrandt Mohamed Ali (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem