Barn-& Ungdomsnämnden, mandatperiodens första nämndsammanträde.

Mandatperiodens första nämndsammanträde i 
Barn-& Ungdomsnämnden. 

M’s representanter i nämnden. 

Vice Ordförande – Anki Hartmann 
Ledamot – Sandra Colliander
Ledamot – Staffan Bergentoft 
Ersättare – Johan Stenberg
Ersättare – Matilda Karlsson
Saknas på bild, Ersättare Zuber Sahi. 

Anki Hartmann Sandra Colliander Staffan Bergentoft Johan Stenberg Matilda Karlsson Zuber Sahi (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem