I Nyköping ska det vara lätt att göra rätt för miljön.

Utöver den politik Moderaterna driver på nationell nivå är vår ambition att Nyköping ska vara föregångskommun i miljöarbetet.
Några exempel:

– Kommunens fastigheter ska så långt möjligt värmas upp med miljövänlig teknik och lönsamma energisparåtgärder.

– Solenergi bör i större utsträckning användas för såväl ny som befintlig bebyggelse. Kommunen bör i större omfattning eftersträva trä som byggmaterial.

– Arbetet med att utveckla Nyköping som cykelvänlig stad ska fortgå. Kollektivtrafiken ska utvecklas för mesta möjliga service för medborgarna. Förenkla för laddning av elbilar.

– Måltider som upphandlas/serveras i våra offentliga kök ska möta samma miljökrav som ställs på svenska livsmedelsproducenter. Matsvinn ska minimeras.

– Digitaliseringen för med sig positiva effekter för miljön. Nyköping ska tillvarata dess möjligheter.

– Näringslivet är en viktig motor i den gröna omställningen – därför ska vi förenkla för företagande i vår kommun och minimera byråkratiska hinder för utveckling av klimatsmarta lösningar.

Det lokala arbetet med miljöfrågorna är mycket viktigt men det är avgörande att se Nyköping som en del av en större helhet. Det är också på det nationella och internationella området vi behöver vara aktiva för ett miljöarbete som skapar garantier för våra barn och barnbarn att växa upp i en hållbar, trygg värld.

Läs hela debattinlägget här:
https://sn.se/…/omstallningen-kraver…/r031m9dr

Anna af Sillén Ahmad Eid Jan Bonnier (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem