Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 


M’s representanter I nämnden: 

Ordförande Tommy Jonsson
Ledarmot Fredrik Sjöberg
Ledarmot Peder Williamson
Ersättare Johan Stenberg
Ersättare Annika Swedbjer
Ersättare Anders Grahn 

Tommy Jonsson Fredrik Sjöberg Peder Williamsson Johan Stenberg Annika Swedbjer Anders Grahn (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem