Vi vill skapa bättre förutsättningar för studiero på Nyköpings högstadium!

Moderaterna har tidigare år pekat på behovet av att stärka säkerheten på Nyköpings kommunala högstadieskola och gymnasium – då kopplat till bränder. Nu ser vi en annan typ av orosmoment i form av stölder och bråk på högstadiet. Det negativa mönstret måste brytas för att skapa lugn och ro på skolan. Det är inte rimligt att en redan hårt arbetande skolpersonal ska lösa situationen själv utan nu krävs ett tydligt stöd och konstruktiva lösningar från politiken. Nyköpingsmoderaterna föreslår, återigen, fyra åtgärder för att stärka studieron på Nyköpings högstadium.

?Höj den politiska prioriteten – alla händelser kopplat till stök och otrygghet ska rapporteras till kommunstyrelsen och föredras där direkt på kommande möte.
?Inför ordningsvakter snarast möjligt, tills läget stabiliseras.
?Inför kameraövervakning snarast möjligt (utvärdera effekten över tid).
?Genomför oberoende trygghets och säkerhetsundersökningar på högstadiet bland personal, elever och föräldrar.

Anna af Sillén Jan Bonnier (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem