Ett Nyköping för framtiden – Moderaternas budgetförslag för Nyköping

Åtgärder för att stärka tryggheten i Nyköping, fokus på arbetslinjen för att fler ska jobba än gå på bidrag och satsningar på lugn och ro i skolan. Det är huvudbudskapen när Anna af Sillén, Ahmad Eid och Jan Bonnier presenterar Moderaternas budgetalternativ för Nyköping

Nyköping är en kommun med fantastiska förutsättningar. Detta till trots möter Nyköping framöver samma svåra utmaningar som resten av kommunsverige: allt färre ska försörja allt fler när vår befolkning blir äldre. Allt för många står utanför arbetsmarknaden när integrationen inte går i takt med migrationen. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst som en följd av pandemin och våra skolresultat är fortsatt för låga. I tillägg till det kan vi konstatera att  kriminaliteten tar sig allt grövre uttryck även i vår kommun med våld och bränder. 

Utöver de samhälleliga utmaningarna är kommunens ekonomi svag.  Lånebördan är stor och de två viktigaste verksamheterna skola och omsorg har gått med stora underskott i snart två mandatperioder. Det är allvarligt och får konsekvenser för kvaliteten på verksamheten såväl som på arbetsmiljön för personalen. Den kommunala organisationen är i stort behov av effektivisering: att budgetdisciplinen måste skärpas och resultat och kvalitet i de olika verksamheterna öka. 

Nyköping är på så många sätt en fantastisk plats att bo och leva på, men för att fortsätta bygga ett Nyköping för framtiden behöver steg tas idag för att hantera de problem och de möjligheter vi ser. Den här budgeten presenterar ett antal förslag för att stärka ekonomin, tryggheten, kvaliteten i välfärden och skapa möjligheter för såväl företagare som anställda. Några av de viktigaste åtgärderna vi särskilt vill peka på:

Satsning på trygghet – kameror och krafttag mot kriminalitet
Förebyggande insatser för att stärka trygghet och säkerhet är viktigt. Som ett led i det arbetet vill vi sätta upp trygghetskameror på lämpliga platser och i våra skolor. Vi vill också rikta särskilt fokus på att motverka radikalisering, gängbildning och hedersförtryck. Vi tillför resurser för att stärka arbetet kring våldsutsatta kvinnor och barn och unga som utsätts för hedersförtryck.

Satsning på skolan – stärkt elevhälsa och fler vuxna
Skolan är ett prioriterat område för oss och i vår budget säkrar vi att kommunens skolverksamhet får tillräckliga resurser. Vi gör en extra satsning på elevhälsa för att tidigt kunna motverka psykisk ohälsa, vi satsar också på lärarassistenter för att avlasta lärarna och få fler vuxna i skolan. Likaså satsar vi på kameror för att stärka trygghet och ordning och reda.

Arbetslinjen – fler i jobb och färre på bidrag

Den höga arbetslösheten, inte minst bland unga kräver effektivare tag för att få fler i arbete. Det kräver bättre förutsättningar för de företag som skapar jobben och att det lönar sig mer för Nyköpingsborna att jobba än att gå på bidrag. Vi skärper arbetet kring försörjningsstöd med målsättningen att minska dessa kostnader betydligt under planperioden.

Här kan du läsa hela budgeten: (länk till pdf)

Anna af Sillén Ahmad Eid Jan Bonnier (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem