Kommunfullmäktige 14/11 2023

Många bra och viktiga beslut tagna på Kommunfullmäktige sammanträdet i Nyköpings kommun.

Delårsrapport 2023✅

Revidering av program för hållbar utveckling ✅

Inriktningsbeslut för Nyköpingsåns kraftanläggningar ✅

Kommunal avstyrkan för havskraftsvindpark Långgrund✅

Ahmad Eid Fredrik Sjöberg Fredrik Dahlin Anki Hartmann Johan Wachtmeister Claes Hagerström Christoffer Möller Jan Bonnier (M)

Häng med på resan 2023.
Bli medlem idag!

Bli medlem