Debatt

Debattinlägg, insändare mm

S-styrda Nyköping sviker flickor och kvinnor

Inlagt av orwin tors, 2020-10-15 - 11:24

Nyköpings kommun har arrangerat könssegregerade möten. Det är ett grovt feltramp av det socialdemokratiska styret. Tillsammans med Centerpartiet och Miljöpartiet bidrar man till att cementera en mycket negativ utveckling.

Vi har byggt en jämställdhet i Sverige som för oss moderater är helt självklar att hålla i. Könssegregering hör inte hemma i vår kommun eller någon annanstans. Det är ofrihet som måste motarbetas.

Fri företagsamhet förtjänar att firas

Inlagt av orwin lör, 2020-10-03 - 21:20

Kanelbullar i all ära, men den 4 oktober firar vi något mycket viktigare än så – nämligen den fria företagsamheten. Och det på förekommen anledning.

Den 4 oktober 1983 samlades tusentals människor i Stockholm. Från hela landet reste företagare för att protestera mot den socialdemokratiska regeringens planer på att införa löntagarfonder. Palmeregeringens förslag att förstatliga företag fick entreprenörer att resa sig för den självklara rätten att få äga den verksamhet de själva byggt upp. Att få behålla de pengar de satsat.

Individens rätt till bästa skolan kräver alternativ

Inlagt av orwin ons, 2020-09-09 - 11:54

Replik till Brash och Brash i SN 31/8.

Vår utgångspunkt är individen och individens rätt till bästa möjliga skola. Det kräver alternativ. Eleverna är unika individer med olika förutsättningar och preferenser. Att tvinga fristående skolor att stänga ner och låta alla barn i Nyköping gå i en enda skola kommer försämra likvärdigheten och sänka kunskapsresultaten ytterligare. Det är en väg vi aldrig kommer gå. Likvärdighet utgår för oss från individen. En likvärdig skola handlar om att alla elever ska få förutsättningarna att utvecklas till sin egen maximala potential.

Dags att isolera de sjuka, inte de äldre

Inlagt av orwin lör, 2020-08-29 - 14:39

Sverige behöver en ny coronastrategi, inte minst av mänskliga skäl. Smittspårning och isolering av dem som är smittade är en förutsättning för att bryta den isolering som många äldre och andra riskgrupper annars tvingas fortsätta leva i.

Coronakrisen är inte över och vi går en oviss höst till mötes med vetskapen att våren skördade många liv och skapade stor sorg och oro hos människor. I Coronas spår drabbas också ekonomin hårt och arbetslösheten stiger.

Enkelspåriga insändarskribenter svartmålar friskolor

Inlagt av orwin ons, 2020-08-26 - 15:11

Svar till Jonathan Brash och Anneli Danling Brash i SN 11/8.

Det hör till vanligheterna att SN:s läsare får läsa insändare på temat ”alla friskolor är dåliga, bara kommunala skolor är bra, punkt”, från Brash och Brash. Det verkar vara deras käpphäst.

Det känns inte så seriöst dock att blanda in debatten om Tystberga förskola i detta och visar på skribenternas okunskap i ämnet och enkelspåriga vilja att ta vilket ämne som helst för att svartmåla friskolor.

Moderaterna står fast vid sitt löfte till Tystberga

Inlagt av orwin mån, 2020-07-27 - 18:21

För snart två år sedan lovade vi på en träff i Tystberga att bygga en ny förskola om vi fick möjlighet att styra Nyköping efter valet. Så blev inte fallet, men vi har sedan dess ändå legat på för att få en ny förskola på plats i Tystberga. Något vi menar är en nödvändighet för att orten ska få förutsättningarna att växa och utvecklas.

Tidigt 2020 förnyade vi, på plats i Tystberga, vårt vallöfte om att förskolan skulle byggas och krävde ett snabbt svar av det politiska styret S,C,MP (med stödpartiet V).

Småföretagen måste avlastas från byråkrati

Inlagt av orwin tors, 2020-07-23 - 16:48

Redan innan pandemin bröt ut drogs Sverige med EU:s sämsta tillväxtsiffror och småföretagare vittnade om ett allt sämre företagsklimat. De senaste månadernas stillestånd i stora delar av ekonomin har knappast gjort läget bättre. Nu är det därför viktigare än någonsin att snabbt sjösätta ett kraftfullt paket för regelförenklingar och minskat kostnadstryck för småföretagen. Det skulle kunna gjuta mod i de entreprenörer som nu kämpar för sin överlevnad.

Dessvärre får vi inga signaler i den riktningen från den rödgröna regeringen.

Nyköpings föreningar måste få bättre stöd

Inlagt av orwin ons, 2020-06-17 - 18:39

Varje kris lär oss att vi behöver våra eldsjälar. Därför vill vi säkra att Nyköpings ideella krafter har så bra förutsättningar som möjligt.

Coronapandemin har snabbt och kraftfullt förändrat vårt samhälle. Smittbekämpningen och dess restriktioner har fått stora konsekvenser för många, så även för den ideella sektorn och föreningslivet. Ett starkt och aktivt föreningsliv är viktigt för Nyköping. Många värdefulla insatser görs för att skapa såväl mervärden som nödvändiga insatser för Nyköpings invånare.

Glöm inte offren som utsatts för sexköp

Inlagt av orwin fre, 2020-05-29 - 08:39

Sexköparna ska straffas, men nu är det hög tid att också fokusera på att ge offren för sexhandeln i Sverige upprättelse.Vi moderater föreslår fem konkreta åtgärder som snarast bör komma på plats.

Att sexköpare döms är viktigtför att ge brottsoffren upprättelse. Straffen för allvarliga sexköp behöver skärpas. Sexköpare som har anledning att misstänka eller visat uppenbart ointresse för huruvida den som säljer sex gör det under tvång bör dömas hårdare.