Debatt

Debattinlägg, insändare mm

Moderaterna vill ha upp åldringsbrotten på EU:s agenda

Inlagt av orwin tis, 2019-05-14 - 16:36

Det måste bli ett slut på att de äldre i Sverige inte känner sig trygga i sina egna hem. Att aldrig veta vem som kan försöka komma innanför ens dörr, eller att inte våga gå ut själv, av rädsla för att råka illa ut. Sårbarheten i sig kan till slut kännas som ett fängelse.

Moderaterna vill istället att varje människa, ung som gammal ska känna sig fri och trygg. Den äldre befolkningen behöver få en högre social status och varje politiker behöver visa intresse för den äldres livsvillkor.

Vårt ansvar att föra ofria kvinnors talan

Inlagt av orwin tis, 2019-04-02 - 11:01

Att bekämpa hedersförtrycket är en oerhört komplex utmaning och inte minst frågan om slöjans roll är svår. Det märks om inte annat på det känslosamma bemötande vårt förslag om att utreda slöjförbud på barn i för- och grundskola har fått. Frågan är kontroversiell och jag menar att det därför är viktigt med en sansad debatt med fokus på lösningar istället för konflikt.

Ett av de mer nyanserade inläggen stod SN:s Olof Jonmyren för som i sin ledare 23/3 lyfte slöjans dubbla roller – ibland en symbol för förtryck och ibland ett självvalt klädesplagg.

Så vill (M) stärka näringslivet i Nyköping

Inlagt av or987bwin tis, 2019-03-26 - 11:00

Ett välmående näringsliv är en förutsättning för en välmående kommun. Det är hos våra företag jobben skapas och vi behöver fler Nyköpingsbor som jobbar för att också finansiera vår välfärd.

Vi ser redan idag goda exempel på hur företag kan stärka vår välfärd också på andra sätt, det vill vi se mer av. Det är nödvändigt att bygga välfungerande samarbeten med näringslivet för att vi i framtiden ska kunna finansiera ett växande välfärdsbehov. Ytterligare ett perspektiv på vikten av gott näringslivsklimat är effekten det får på utveckling generellt.

Vi tar krafttag mot hedersförtrycket – en del i det arbetet är att hantera slöjtvång på barn

Inlagt av orwin tors, 2019-03-21 - 11:28

Flickor och kvinnor som utsätts för hedersförtryck vittnar om att kraven på att täcka sin kropp och sitt hår är en del av själva förtrycket. Ett förtryck som ökar i Sverige idag. Krafttag måste tas för att motarbeta hedersförtryck i alla dess former. Som en del i det arbetet bör förutsättningarna för ett  slöjförbud i förskola och grundskola utredas. I väntan på att riksdag och regering agerar bör vi göra vad vi kan på lokal nivå för att motverka hedersförtryck.

Vad hände med centerpartiets löften om skolan?

Inlagt av or987bwin tors, 2019-03-14 - 16:39
C har svängt i viktiga skolfrågor, menar moderaternas Anna af Sillén och Petter Söderblom

Ett halvår har gått sedan valet och redan har Centerpartiet övergivit några viktiga vallöften gällande skolan. Nämligen alla barns lika rätt till skolskjuts, goda förutsättningar för landsbygdsskolor och nej till storskolor.

Anmärkningsvärt agerande från ett parti som tidigare stått för en tydlig och klok hållning i skolfrågan.

Hedersförtryck - Nyköpings största jämställdhetshot

Inlagt av orwin ons, 2019-03-06 - 20:44

Alla flickor, pojkar, män och kvinnor i Nyköping ska känna sig fria och trygga att fatta beslut om sina egna liv och kroppar. Förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck har ökat i Sverige och mörkertalet är stort. Ett stort ansvar faller på kommunerna att förebygga hedersförtryck och att hjälpa de som utsätts.

Nyköpings kommun behöver ta krafttag för att stärka sin förmåga på området och ett första steg är att ta fram en handlingsplan för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

IS brott är mot mänskligheten – en tribunal krävs

Inlagt av orwin tis, 2019-03-05 - 20:41

Sverige har under lång tid påvisat en avsevärd flathet kring svenska jihadister och andra IS-kollaboratörer. Lagstiftning för att förhindra att svenskar reser till Syrien och Irak för att planera, utbilda sig för och begå terrorbrott har dröjt alldeles för länge och är i realiteten alldeles för uddlöst.

En ansenlig mängd av dessa terrorister kommer också från Sverige. Det är här de har radikaliserats. Lagstiftning för att på ett adekvat sätt lagföra de terrorister som återvänder till Sverige saknas fortfarande.

Moderaterna vill göra skillnad

Inlagt av orwin mån, 2019-02-18 - 13:56

Vi får aldrig ta vårt fria och öppna samhälle för givet, och heller inte sluta tro på den positiva kraft som finns i oss alla. Moderaterna kommer aldrig att acceptera att demokrati och mänskliga rättigheter vänds ryggen eller att rädsla och hat får dominera i sam­hället. Det bästa sättet att arbeta för en bra framtid är att själv försöka skapa den.

Vården kan bli bättre, och vi tar vårt ansvar för att den ska bli det. Vi kommer fortsätta sträva efter alla människors lika värde och rätten till en god sjukvård.

Vart går Moderaterna?

Inlagt av orwin tors, 2019-01-31 - 14:47

Sörmlands Nyheters politiske redaktör Olof Jonmyren, i likhet med många andra politiska debattörer, fortsätter nu efter valet att ifrågasätta Moderaternas framtida vägval utifrån hur Moderaterna har grupperat sig i några få kommuner (SN 29/1).

Jonmyren oroar sig över att Moderaterna i sin besvikelse över att Centern och Liberalerna lämnade alliansen och gjorde upp med vänstern ska bilda ett konservativt block till höger tillsammans med Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna eller om de tänker försöka återförenas med C och L till kommande val och kanske som i Stockholm bilda en